Uitvaartverzekering

Om nabestaanden niet te belasten met de kosten van een uitvaart is het mogelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten via Maurice Uitvaart en Nazorg. Wel is het verstandig om na te gaan welke kosten afgedekt zijn en waaruit het pakket precies bestaat. Komt dit overeen met de wensen? Wat zijn de polisvoorwaarden en wat is het vrij te besteden bedrag van de polis? Laat dit tijdig aanpassen als blijkt dat de dekking niet afdoende is.

Uitvaartverzekeringen zijn er in twee vormen:
– Naturaverzekeringen – deze leveren na overlijden een vastgesteld pakket aan diensten c.q. een bepaald bedrag dat hieraan verbonden is, uitbetalen (denk hierbij bijvoorbeeld aan opbaring, drukwerk, kist, vervoer, gebruik van aula/kerk, crematie- of begraafrechten enz.)
– Kapitaalverzekeringen – deze keren na overlijden een bepaald geldbedrag uit. De uitkering vindt niet altijd direct plaats in contanten. Dit is afhankelijk van de voorwaarden. Soms dient men de uitvaartnota of andere declaraties die rechtstreeks verbonden zijn aan de uitvaart in te dienen.

Vaak wordt gekozen voor een ´basispakket´ in verband met de lage premie, maar houd er rekening mee dat niet alle kosten hiermee gedekt zijn. Het is bij een uitvaartverzekering heel belangrijk dat uitvaartwensen zorgvuldig (en met enige regelmaat) worden geïnventariseerd en dat op basis daarvan het verzekeringspakket wordt gekozen (en eventueel bijgesteld).

Uitvaartverzekeringen worden in de regel gesloten bij verzekeringsmaatschappijen die niet alleen de kosten financieren, maar ook de uitvaart voor u (kunnen) regelen met eigen uitvaartverzorgers. Het voordeel hiervan voor de verzekeraar is dat zij vanwege inkoopkortingen voor een relatief laag bedrag een basisuitvaart kunnen regelen. Nadeel is dat de keuzevrijheid beperkt is tot het specifieke dienstenpakket dat zij hebben ingekocht. Voor al het andere moet worden bijbetaald, en u krijgt een uitvaartbegeleider toegewezen, veelal niet naar eigen keuze.

Wees een bewuste uitvaartconsument!
Op de polissen van de grote uitvaartverzekeraars staat een telefoonnummer vermeld waarbij staat: bel dit nummer om een overlijden te melden. Veel mensen doen dit vervolgens, simpelweg omdat het er staat. Het is echter helemaal niet noodzakelijk om dit te doen.

Het is altijd mogelijk om een uitvaartondernemer naar eigen keuze te bellen!

De vrijheid om naar een uitvaartondernemer naar eigen keuze te gaan is wettelijk vastgelegd. Het voordeel van een uitvaartondernemer naar eigen keuze is dat de uitvaart overlegd, voorbereid en naar eigen wensen vormgegeven kan worden. Het nadeel van de uitvaart niet door de verzekeraar laten uitvoeren is dat de natura verzekeringsmaatschappij (meestal) een lager bedrag uitbetaalt dan wat zij aangeven dat het door hen te leveren pakket aan te leveren diensten waard is. Een onafhankelijke uitvaartondernemer kan (vooraf!) voor u uitzoeken wat de financiële consequenties zijn van het gebruik van zijn diensten. Negen van de tien keer is men bij de verzekeraars duurder uit dan bij Maurice Uitvaart & Nazorg.

Indien gewenst regel ik ook het uitkeren van de verzekering voor de nabestaanden.

 

testament/codicil/verzamelingen, geld

De dood komt vaak onverwacht….
Iemand sterft, de huisarts is vertrokken en dan belt men mij of een andere uitvaartondernemer. De uitvaart moet geregeld worden. Ja, en hoe moet dat dan, begraven of cremeren, dat weet men meestal nog wel, maar dan… De kist, de rouwkaart, een advertentie in de krant, de locatie, de muziek, de kleding, de begraafplaats of het crematorium, adressenlijsten, er komt zoveel bij kijken! Mensen realiseren zich dat vaak niet. Als iemand is overleden dan moet er ruimte zijn voor rust, rouw en verdriet, maar vaak komt men daar helemaal niet aan toe omdat er zoveel zaken op zeer korte termijn moeten worden geregeld.

Daarom is het handig om van tevoren, ja, als er nog helemaal geen sprake is van overlijden, als men nog volop in het leven staat, al na te denken over zaken die te maken hebben met uw overlijden, zodat de nabestaanden niet met allerlei beslissingen worden geconfronteerd terwijl ze eigenlijk hun tijd nodig hebben voor rouw en verdriet.

Testament of codicil
Als u zelf een bijzondere band heeft met bepaalde spullen, zoals een schilderij, een klokje, een halsketting of een antieke kast, of als iemand die dichtbij u staat een dergelijke band heeft met uw spullen, dan is het verstandig om door middel van een testament of een codicil ervoor te zorgen dat deze dierbare spullen na ue overlijden bij de juiste familieleden en andere geliefde personen terechtkomen.

Codicil
Een codicil is een makkelijke manier om persoonlijke spullen te verdelen. Het is een verklaring die met de hand moet worden geschreven, waarin wordt aangegeven aan wie u wat nalaat. Het gaat dan niet om een hele verzameling, maar om spullen die betaalbaar zijn. Zoals dat schilderij of die halsketting. U kunt een keer door de woning lopen en een lijstje met spullen maken die veel voor u of voor anderen betekenen. Zorg ervoor dat u de lijst voor het codicil zelf schrijft en ondertekent met uw naam, handtekening en de datum en plaats van ondertekening.

Verzamelingen en geldbedragen
In een codicil kan niet worden vastgelegd aan wie u uw geld, verzamelingen en onroerend goed nalaat. Ook een executeur-testamentair kan niet in een codicil worden benoemd. Daarvoor kunt u een testament laten opmaken bij een notaris. Vraag hiervoor van tevoren het tarief op, er zijn grote verschillen in tarifering tussen de verschillende notarissen.

Wat mag en wat niet mag is vaak bij de wet geregeld en aan verandering onderhevig. Het is dus verstandig om bij het (laten) opmaken van een codicil of een testament informatie in te winnen bij een notaris en bij de Belastingdienst.

 

Persoonlijke aandachtspunten

– Zet de uitvaartwensen zo gedetailleerd mogelijk op papier voor uzelf en uw nabestaanden: wilt u bijvoorbeeld dat uw leven gevierd wordt met wijn, bier en tapas, of toch maar ´gewoon´ met koffie, broodjes en eventueel uitgebreid met Limburgse vlaai? Welke muziek wilt u dat er gespeeld wordt, wilt u begraven worden, en zo ja, waar? Of wenst u te worden gecremeerd? Welke kleding wilt u aan?

– Wie wilt u dat de regie krijgt over uw uitvaart? Wilt u daar vrienden of vriendinnen voor vragen, iemand van de familie, of een combinatie? Mocht u tegenstrijdige wensen onder uw nabestaanden verwachten, dan kan ook dit juridisch worden vastgelegd in een handgeschreven uitvaartcodicil of bij de notaris.

– Stel een testament op via de notaris voor de verdeling van uw nalatenschap, eventueel ook voor een goed doel.

– Wat wilt u dat gedaan wordt aan het redden of verlengen van uw leven? Meer informatie over wilsbeschikking is verkrijgbaar bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde.

– Wat gebeurt er met uw organen na je dood? Meer informatie is te vinden bij de Transplantatiestichting: www.transplantatiestichting.nl.

– Denk ook na over uw digitale leven: wat moet er na uw dood gebeuren met uw websites, blogs, lidmaatschappen van sociale media, telebankieren en andere sites? Kijkt u eens op; www.digitalenazorg.nl.

Alles wat u zelf nog niet eerder heeft geregeld kunnen we tijdens een voorregeling bespreken om samen de puntjes op de i te zetten. Graag schuif ik bij u en uw familie en/of vrienden aan om samen met jullie een wensenlijst op te stellen en zo het afscheid vorm te geven en bespreekbaar te maken.