De dood komt vaak onverwacht.... 

Iemand sterft, de huisarts is vertrokken en dan belt men mij of een andere uitvaartondernemer. De uitvaart moet geregeld worden. Ja, en hoe moet dat dan, begraven of cremeren, dat weet men meestal nog wel, maar dan... De kist, de rouwkaart, een advertentie in de krant, de locatie, de muziek, de kleding, de begraafplaats of het crematorium, adressenlijsten, er komt zoveel bij kijken! Mensen realiseren zich dat vaak niet. Als iemand is overleden dan moet er ruimte zijn voor rust, rouw en verdriet, maar vaak komt men daar helemaal niet aan toe omdat er zoveel zaken op zeer korte termijn moeten worden geregeld. 

Daarom is het handig om van tevoren, ja, als er nog helemaal geen sprake is van overlijden, als je nog volop in het leven staat, al na te denken over zaken die te maken hebben met jouw overlijden, zodat je nabestaanden niet met allerlei beslissingen worden geconfronteerd terwijl ze eigenlijk hun tijd nodig hebben voor rouw en verdriet. 

Testament of codicil
Als je zelf een bijzondere band hebt met bepaalde spullen, zoals een schilderij, een klokje, een halsketting of een antieke kast, of als iemand die dichtbij je staat een dergelijke band heeft met jouw spullen, dan is het verstandig om door middel van een testament of een codicil ervoor te zorgen dat deze dierbare spullen na je overlijden bij de juiste familieleden en andere geliefde personen terechtkomen. 

Codicil
Een codicil is een makkelijke manier om je persoonlijke spullen te verdelen. Het is een verklaring die je met de hand schrijft, waarin je vertelt aan wie je wat nalaat. Het gaat dan niet om een hele verzameling, maar om spullen die betaalbaar zijn. Zoals dat schilderij of die halsketting. U kunt een keer door je woning lopen en een lijstje met spullen maken die veel voor jou of voor anderen betekenen. Zorg ervoor dat je de lijst voor het codicil zelf schrijft en ondertekent met je naam, handtekening en de datum en plaats van ondertekening. 

Verzamelingen en geldbedragen
In een codicil kun je niet vastleggen aan wie je geld, verzamelingen en onroerend goed nalaat. Ook een executeur-testamentair kun je niet in een codicil benoemen. Daarvoor kun je een testament op laten maken bij een notaris. 

Wat mag en wat niet mag is vaak bij de wet geregeld en aan verandering onderhevig. Het is dus verstandig om bij het (laten) opmaken van een codicil of een testament informatie in te winnen bij een notaris en bij de Belastingdienst

Verdere aandachtspunten:
- Zet je uitvaartwensen op papier voor jezelf en je nabestaanden: wil je bijvoorbeeld dat je leven gevierd wordt met wijn, bier en tapas, of toch maar ´gewoon´ met koffie en cake? Welke muziek wil je dat er gespeeld wordt, wil je begraven worden, en zo ja, waar, of wil je gecremeerd worden? 
- Wie wil je dat de regie krijgt over je uitvaart? Wil je daar (een van je) vrienden of vriendinnen voor vragen, iemand van je familie, of een combinatie? Mocht je tegenstrijdige wensen onder je nabestaanden verwachten, dan kun je juridisch vastleggen wat er rondom je dood gebeurt, in een handgeschreven uitvaartcodicil of bij de notaris. 
- Indien je een uitvaartverzekering hebt afgesloten is het verstandig om na te gaan welke kosten afgedekt zijn en waaruit het pakket precies bestaat. Komt dit overeen met je wensen? Wat zijn de polisvoorwaarden en wat is het vrij te besteden bedrag van de polis? Laat dit tijdig aanpassen als blijkt dat de dekking niet afdoende is. 
-  Het is een misverstand dat de onderneming waar de verzekeraar mee samenwerkt (bijvoorbeeld Yarden, Ardanta, Dela, Monuta) gebeld zou moeten worden. Je bent altijd vrij om een kleinschalige uitvaartondernemer in te schakelen (zie ook Financieel).
- Stel een testament op via de notaris: voor de verdeling van je nalatenschap, eventueel ook voor een goed doel. 
- Wat wil je dat er gedaan wordt aan het redden of verlengen van je leven? Meer informatie over wilsbeschikking kun je verkrijgen bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde.
- Wat gebeurt er met je organen na je dood? Meer informatie vind je bij de Transplantatiestichting.
- Denk ook na over je digitale leven: wat moet er na je dood gebeuren met je websites, blogs, lidmaatschappen van sociale media, telebankieren en andere sites?

Alles wat je zelf nog niet eerder hebt geregeld kunnen we tijdens een voorregeling bespreken om samen de puntjes op de i te zetten.Graag schuif ik bij jou en je familie en/of vrienden aan om samen met jullie een wensenlijst op te stellen en zo het afscheid vorm te geven en bespreekbaar te maken. Zie ook de pagina Maatwerk